deze website www
De BRSV vzw
de vzw
de meiden en arnaud
het bestuur
vrijwilligers & co
in de kijker
statuten
Ontstaan

Een aantal Rett ouders vindt elkaar halfweg de jaren 1980. Op 16 juli 1988 richten zij de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw op.

Er is in die tijd nog weinig bekend over het Rett syndroom. De eerste bestuursleden zoeken informatie over de hele wereld. Ze stimuleren onderzoek en dragen bij tot wetenschappelijke vooruitgang, onder andere door de organisatie van een Rett Syndroom Wereldcongres in Antwerpen in 1993.

Doelstellingen

De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw is een vereniging van en voor ouders en familieleden met een Rett kind.
Lil 26, 2450 Meerhout  –  RPR Turnhout 0 435 817 931  –  brsv@rettsyndrome.be  –  Rekeningnummer BE02 0682 0608 7540