deze website www
Externe info
rett verenigingen
belangenbehartiging
ervaringen van intimi
vakantie en vrije tijd
voor brussen
Belangenbehartiging

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht
Dit pdf-document van meer dan 100 pagina's vervangt de vroegere Handigids, die niet meer uitgegeven wordt. Deze publicatie wordt uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en geeft een overzicht van de maatregelen waarop personen met een handicap recht hebben. Je vindt er ook de instellingen en diensten die je bij een concrete maatregel verder kunnen helpen.

Toegankelijkheidsbureau
Het Toegankelijkheidsbureau is een pluralistische vzw die zich tot doel stelt de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, verkeer (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen en dienstverlening te verbeteren voor iedereen, en in het bijzonder voor ouderen en personen met een handicap.

Het Vlaams patiëntenplatform vzw
Het Vlaams patiŽntenplatform bestaat 10 jaar. Het is een onafhankelijk platform van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen. De vzw streeft naar toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. Hun brochures "In actie met patiëntenrechten" en "Ken je rechten als patiënt" kun je gratis downloaden op hun website onder de link "publicaties".

VFG
Vereniging personen met een handicap vzw is een pluralistische vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden.

KVG
Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw.
Lil 26, 2450 Meerhout  –  RPR Turnhout 0 435 817 931  –  brsv@rettsyndrome.be  –  Rekeningnummer BE02 0682 0608 7540