deze website www
Vroeger en nu
1985-1989
1990-1999
2000-2009
2010-heden
Historiek jaren 80

1985 – 1986 – 1987
1988

Op 16 juli 1988 wordt de BRSV opgericht, die zich tot doel stelt:
Teneinde de vereniging voldoende financiële armslag te geven, wordt de procedure gestart tot het verkrijgen van het vzw-statuut: als dusdanig kan de vereniging dan gebruik maken van giften die fiscaal aftrekbaar zijn. Na de nodige inspanningen verkrijgt onze vereniging op 18 december 1990 dit statuut. Vanaf dit moment wordt er gewerkt met een boekhouding, ontvangen de beheerders geen vergoedingen, moeten onze activiteiten een nationaal karakter hebben (zie verder: contacten met Nederland) en is onze vereniging regelmatig het voorwerp van een strenge fiscale controle. De laatste vergunning wordt verleend voor de jaren 1994, 1995 en 1996.

Door het op deze manier werven van fondsen kunnen wij tot op heden al onze activiteiten financieren zonder een beroep te moeten doen op de ouders.

1989
Lil 26, 2450 Meerhout  –  RPR Turnhout 0 435 817 931  –  brsv@rettsyndrome.be  –  Rekeningnummer BE02 0682 0608 7540