deze website www
Vroeger en nu
1985-1989
1990-1999
2000-2009
2010-heden
eerste folder (89)
eerste rett gazet (91)
affiche wereldcongres (93)
in memoriam dr. rett (97)
de brsv op internet (98)
de voorzitterswissel (05)
terugblik (10)
dossier rett europees
Historiek jaren 10

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Lil 26, 2450 Meerhout  –  RPR Turnhout 0 435 817 931  –  brsv@rettsyndrome.be  –  Rekeningnummer BE02 0682 0608 7540