deze website www
Info
rettpro info
invulformulier ouders
invulformulier professionelen
verlanglijstje
dossier MeCP2
dossier therapie
RettPro is een database van artsen, therapeuten en instellingen die Rett patiënten professioneel omringen. De database is een initiatief van de BRSV en wordt ook door haar beheerd.

Doel
Hoe?
We vragen alle Rett ouders om ons de contactgegevens van artsen (huisarts, neuroloog, pediater ...), therapeuten (kinesist, logopedist, ergotherapeut ...) en instellingen (school, dagcentrum, MPI ...) door te geven die professioneel met hun Rett dochter omgaan. Klik hier voor het invulformulier voor ouders.

Professionelen kunnen hier hun eigen gegevens invoeren.

Waarom?
Om alle kansen te scheppen tot de best mogelijke zorg voor onze Rett meisjes en Rett vrouwen.
Lil 26, 2450 Meerhout  –  RPR Turnhout 0 435 817 931  –  brsv@rettsyndrome.be  –  Rekeningnummer BE02 0682 0608 7540